reviews for you

11/04/2017

ว่านสงหลี่งค่อยระงับสติลง สำรวจดูเซี่ยสินเที่ยวหนึ่งกล่าวว่า "ท่านกล่าวอันใด เราทวอทวอปัฮัวไม่เข้าใจ" เมื่อครู่มันหวั่นวิตกว่าต่อให้ บอกว่ามันมิใช่ทวอทวอปัอัว ซาวหมิงผู้นี้ก็ไม่ยอมเชื่อ ยามนี้ฟังว่าฝ่าย ตรงข้ามมีจุดมุ่งหมาย ก็ยืนกรานว่าตนเองเป็นทวอทวอปัฮัวแล้ว

เซี่ยสินยิ้มพลางกล่าวว่า "ว่านสงหลิ่ง อยู่เบื้องหน้าพระจริงไม่จุด รูปปลอม ศิษย์อันประเสริฐของท่าน เยี่ยเซียนเซียนตกอยู่ในมือเรา เจี่ยเจีย (พี่สาว) ที่เลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ก็ตกอยู่ในความควบคุมของ เรา ส่วนทวอทวอปัฮัวตัวจริงแม้ตายแล้ว แต่อากาดวอเอ่อจี้ผู้เป็นน้อง ของมันยังมีชีวิตอยู่ ตักติ'ฐานะที่แท้จริงของท่านยังศิตตบตาเราหรือ ท่าน วางใจ เราเสาะหาท่านอย่างยากเย็น มิใช่ศิตเป็ดโปงตักติ'ฐานะของท่าน ตรงกันข้าม เราจะช่วยขจัดเภทภัยรอบข้าง ให้ผู้คนทั้งหมดเชื่อว่าท่านที่นอนเป่าลม tv directเป็นทวอทวอปัฮัวที่แท้จริง"

จิตใจของว่านสงหลิ่งห่อเหี่ยวลงถามว่า "ท่านที่แท้เป็นใคร และ ต้องการให้เราท่าอะไร?"

เซี่ยสินทราบว่าเวลามีจำกัด ไม่อาจให้ว่านสงหลิ่งสาบสูญนาน เกินไป จึงบอกกล่าวอย่างรวบรัด อธิบายที่มาที่ไปต่อมันเที่ยวหนึ่ง ว่าน สงหลิ่งจึงหัวร่อเสียงแหบพร่ากล่าวว่า "เราเข้าใจแล้ว หม่าฮามู่คิดใช้เรา เป็นทุ่นเชิด พวกท่านก็ศิดสอดมือเข้ามา ใช่หรือไม่?"

เซี่ยสินกล่าวว่า "ผิดแล้ว ทุ่นเชิดความจริงใช้เชือกไม่กี่เส้น หาก เพมอีกเส้นหนึ่งก็เปล่าประโยชน์ พวกเราเพียงคิดแย่งชิงเส้นเชือกในมือ หม่าฮามู่มา ทั้งรักษาเส้นเชือกนี้ใว้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ตอน นี้ท่านตกอยู่ในสภาพไม่สู้ดี หากรับปากร่วมมือกับพวกเรา รังแต่เป็นผล ดี โดยปราศจากผลเสียต่อท่าน"

ว่านสงหลิ่งนึ่งเงียบรันไม่ตอบคำ

เชื่ยสินกล่าวว่า "ท่านใคร่ที่นอนเป่าลมครวญให้ดี หากท่านเป็นทวอทวอป้ฮัว ตัวจริง ตอนนี้พวกเราสามารถสำเร็จโทษท่าน หากท่านเป็นตัวปลอม พวกเราก็มืพยานหลักฐานเป็ดโปงท่าน ต่อให้พวกเราไม่ฆ่าท่าน เพียง ส่งตัวอากาตวอเอ่อจี้ให้กับฮาลือฮา ฮาลือฮาก็ยินดีช่วยเหลือพวกเรา เป็ดโปงโฉมหน้าแท้จริงของท่าน จากนั้นท่านจะถูกชาววาลาสำเร็จโทษ ฐานแอบอ้างเป็นท

วอทวอปัฮัว"

เชิยสินกล่าวอย่างปลอดโปร่งว่า "ฟังว่าบนทุ่งหญ้ามีบทลงโทษ ชนิดหนึ่ง ให้ม้านับพันนับหมื่นเหยียบยํ่าผ่านร่างท่าน เหยียบยรจน กลายเป็นเลือดเนื้อกองหนึ่ง รสชาตินั้นคงยากทนทานได้"

ว่านสงหลิ่งสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บ เซี่ยสินกล่าวลืบต่อ "หากรับปากร่วมมือกับพวกเรา ชีวิตของท่าน จะได้รับหลักประกัน กัดไปเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของท่าน โดยเฉพาะ ญาติสนิทของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี พวกเราเพียงต้องการให้ท่าน ช่วงชิงอำนาจมา ไม่เป็นทุ่นเชิดอีกต่อไป อย่างนั้นท่านข่านสำเร็จรูป เช่นท่านจะมีหน้ามีตากว่านื้นับหมื่นเท่า"

ชิงเหลยที่ด้านข้างกล่าวเสริมว่า "ว่านสงหลิ่ง ถึงแม้ท่านเป็นนัก ต้มตุ๋นคนหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรเป็นซาวฮั่น ตอนนี้เมื่อมีโอกาสท่างานเพื่อ ชาวฮั่น ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตทั้งยังเอื้อประโยชน์แก่ท่าน ท่านยังลังเลอันได?"