OH MY BED BY INTEX

04/04/2017

เยี่ยเจาลุกขึ้นยืน หยิบกระดาษบาง ๆ แผ่นหนึ่งบนโต๊ะมาแล้วเลื่อนไป ตรงหน้าเขา

ซย่าอวี้จิ่นมองสีหน้าเคร่งขรึมของนางแล้วเบนสายตาไปที่กระดาษแผ่นที่นอนเป่าลม lazadaนั้นในที่สุด

กระดาษลูเซวยน* นั้นดีมีอักษรตัวเล็กๆ ตวัดเส้นหนาหนักทรงพลังแฝง ความอ่อนพลิ้วเขียนไว้หลายบรรทัด คำขึ้นต้นคือ 'หนานผิงจวิ้นอ๋อง ซย่าอวี้จิ่นเขียนหนังสือหย่านี้ขึ้นด้วยความเคารพยิ่ง' ต่อมาเป็นคำขอบคุณ ในพระมหากรุณาริคุณลันกระชับ จากนั้นเป็นถ้อยคำบอกกล่าวตามตรงว่า ทั้งคู่อุปนิสัยไม่ลงรอยกัน ต่างฝ่ายต่างชิงชังรังเกียจ ลิ้นรักตัดสัมพันธ์ เต็มใจ ตกลงหย่ากันด้วยดี นับแต่นี้ชายแต่งงานหญิงออกเรือนไม่ข้องเกี่ยวกันอีก ต่อไป จบด้วยคำลงท้ายเป็นลายมือชื่อของเยยเจา "ขะ...ของจริง?"

ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตเขามองกระดาษในมือซํ้าไปซํ้ามาหลายครั้ง ครั้นยืนยันจนแน่ใจว่า ลายมือชื่อที่ลงไว้ไม่ผิดก็ตาค้างไปนั้วขณะ ความโกรธที่สุมแน่นอยู่ในอกคล้าย กลองหนังที่ถูกเจาะแตก ความตั้งใจที่จะหย่ากับนางมลายหายไปลิ้น เขาเพยง

จริงใจ เหตุผลนี้ข้ากระจ่างแจ้งดี เดิมทีข้าตั้งความหวังไว้ว่าเราสองอาจบังเอิญ โชคดีนิสัยเข้ากันได้ แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตเยี่ยงแมวกับหะ} เข่นนี้ก็หาได้มความจำเป็นด้องอยู่ด้วยกันต่อไป ตกลงหย่ากันเร็วขึ้นยังพอจะ หลงเหลือมิตรภาพอยู่หลายส่วน ผ่านมาพบกันก็ยังพูดคุยกันได้สะดวกใจ หากตันทุรังจนถึงที่สุดมิแต่จะบอบข่าทั้งสองฝ่าย,

ไฉนเมื่อก่อนเขาถึงไม่ประจักษ์ว่านางมิเหตุมิผลปานนี้ เรื่องที่ใจจดใจจ่อถึงตลอดเวลาเป็นจริงขึ้นโดยพลัน ซย่าอวี้จิ่นตื้นตันใจ จนนี้าตาแทบไหลออกมา

■แต่..., เยี่ยเจาชะงักครู่หมื่ง เอ่ยอย่างลำบากใจ "พระพันปีเป็น ผู้พระราชทานสมรสให้พวกเรา ถึงตอนนี้ผ่านไปเพยงสามสี่เดีอนเท่าทั้น หากตกลงหย่ากันรวดเร็วเก็นไปจะเป็นการหมื่นนี้าพระทัยอันเมตตาของ จักรพรรดิกับพระพันปีเก็นไป ข้าจ้งกำหนดเวลาของการหย่าในอิกลามปี ให้หลัง ถึงตอนนั้นข้าจะไปเข้าที่นอนเป่าลม lazadaเฝืากราบพูลให้จักรพรรดิทรงทราบเรื่องนี้ด้วย ตัวเอง ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร,'

ชย่าอวี๋จนมองดูหนังลือหย่า ขณะนี้เป็นรัชสมัยเต่อจงปีที่เก้า เวลาที่ เขียนไว้ด้านล่างคือรัชสมัยเต่อจงปีที่สิบลอง เยี่ยเจาเอ่ยลืบไป

''หนังลือหย่ามอบไว้ในมิอท่านแล้ว ขอเพยงท่านลงลายมิอชื่อและ ประทับตรา สามปีให้หลังส่งไปให้ทางการดำเนินเรื่องก็เป็นอันเรียบร้อย ข้า กับท่านได้มาเป็นสามิภรรยากัน ถึงจะเป็นเวรกรรม กระนั้นก็นับได้ว่าพวกเรา มิวาลนาต่อกันด้วยที่นอนเป่าลม 5 ฟุต ดิชั่วอย่างไรต้องรักษาหน้าให้กับจักรพรรดิ พระพันปี วังอันอ๋อง และคฤหาสน์เจิ้นกั๋วกงบ้าง"

เวลาสามปีพริบตาเดียวก็ผ่านไปแล้ว มีหนังสือหย่าที่นางลงลายมือชื่อ ไว้เองแล้วแผ่นนี้อยู่ในมือ นางเล่นลวดลายอะไรมืได้แน่นอน

ซย่าอวี๋จนเหมือนยกภูเขาออกจากอก รู้สึกเบาสบายไปทั่วทั้งสรรพางค์